Skolplikt – knappast nödvändigt

Så kommer diskussionen om skolplikten. Många slår såklart bakut. Att avskaffa skolplikten ligger bortom de tänkbara tankarnas gräns för många. SÅ införlivad är tanken om institutionell utbildning i våra medvetanden.

Ska vi låta bli att utbilda våra barn, är första reaktionen. Nej, utbildning och lärande har alltid existerat, och kommer alltid existera, sålänge människor interagerar med varandra. Skolan är inte ensam garant för detta.

Hursomhelst, för att rama in diskussionen och slippa de värsta missuppfattningarna kan en liten bakgrundscheck vara på sin plats:

Gilles Deleuze menar i sitt Postscriptum till kontrollsamhället att ett samhälleligt skifte ägt rum, från ett disciplinsamhälle (vars institutioner präglas av disciplin och lydnad) mot ett kontrollsamhälle. Kontrollsamhället präglas av att nya kommunikationsteknologiska innovationer och en ny ekonomi kräver, och ger förutsättning för, nya former för maktutövning och kontroll. Fängelse kan ersättas med fotboja för att ta ett väldigt tydligt exempel. Men detta nya samhälleliga diagram (för att låna Foucaults uttryck) präglas också av den ständiga möjligheten till elektronisk lagring av information om individer.

En central del av detta skifte är då, som jag förstått det, det minskade behovet av fysiskt infångande (i skola, fabrik, fängelse etc). Ta bara en sådan simpel sak som hur mycket enklare och bättre distansutbildningar kan iscensättas. Men också, elever kan resa iväg på semester och deras arbete och utveckling kan ändå kontrolleras av läraren. Istället för att, som i disciplinsamhället, vara lydig och disciplinerad så är man i kontrollsamhället ständigt kontrollerad. Vi behöver inte vara kontrollerade, men vetskapen om att vi kan vara det räcker.

Den mäthets som präglar Alliansens skolpolitik är ett resultat av denna samhällsutveckling. När institutionen skola tappar i ”disciplineringsförmåga” så utvecklar den istället en ”kontrollförmåga” där varje elev utreds via siffror i betygen och på de nationella proven. Det handlar således om makthavarens behov. Makten behöver förändra sina maktutövningsprinciper när den tappar i effektivitet.

Jan Björklund krisar därför lite när han försöker stärka skolans försvagade disciplinförmåga genom att försöka införa uppförandebetyg, ge lärare befogenhet att beslagta mobiler och att ge polisen i uppdrag att hämta skolkare. Detta agerande är då ett desperat fastklängade vid ett flyende samhällsdiagram, disciplinsamhället.

En mer fruktsam härskarteknik för den som utövar makten, är då alltså att kontrollera sina elever via siffror, och det stoppar inte vid att bara se elevens handlingar i form av siffror utan att t.o.m förutse vad som komma skall.

Bloggat: , , , , , ,

Annonser
Publicerat i Deleuze, Politik, Skola | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Education as homecoming

Tyske filosofen Eric Voegelin kritiserar den moderna kulturens ”gnosticism” som han kallar det. Gnosticismen, menar Voegelin, beskriver världen som en främmande plats vartill människan förirrat sig, och från vilken hen måste hitta hem till paradiset. Alla moderna åskådningar lider av samma gnosticism menar Voegelin.

Den moderna skolan kan nog sägas lida av en sådan syn på sin existens, den vilsne eleven som skall ledas rätt för att nå paradiset (Eller arbetsmarknaden som det också kallas). Jason J Wallin är inne på samma spår(!) när han i A Deleuzian approach to curriculum berättar om de vita stenarna som Hans och Greta lägger ut när de går ut i skogen för att kunna hitta tillbaka till fadershuset:

Education is centered on the notion of homecoming

Kan vi skapa en annan berättelse om skolan? Finns det behov av det? Kritiken av moderniteten är nog så viktig. Voegelin siktade dock mer mot konservativa ideal. Var finns kritiken mot moderniteten som också kan erbjuda den radikala berättelsen om skolan?

Bloggat: , , , ,

Publicerat i Deleuze, Politik, Skola, Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vad krävs för en lärarstrejk?

Hamnarbetarna strejkade häromdagen i solidaritet med sina portugisiska kollegor. Lärarfacken strejkar inte ens för egen del. Undrar vad som skall till för en lärarstrejk? Kanske är det så att man är taktisk och sparar strejkvapnet till valåret 2014. Åtminstone kan man ju få det att låta så för att dölja ett misslyckat avtal häromdagen.

Det kan också vara så att lärarfacken inser att resten av samhället inte anser att lärarna är så förbannat mycket viktigare än alla andra som man så ofta försöker påtala. Det uteblivna stödet skulle kunna bli pinsamt tydligt vid en strejk.

Kanske är det också så att strejkvapnet inte har samma stöd hos medlemmarna i lärarfacken som hos t.ex. Hamnarbetarförbundet. Läraryrket är ett akademiskt yrke och lärarkåren är knappast särskilt radikal. Det finns inget klassmedvetande på det sättet inom lärarkåren, generellt sett. Därför tror jag kampviljan är sämre än inom en del andra fack. Istället får vi fortsätta med att försöka gnälla oss till 10 000 mer i lön. Det kommer nog att ta tid.

Bloggat: , , , , , , ,

Publicerat i Objektiv fakta, Politik, Skola, Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Kunskapsnivån ska höjas – men inte för alla

Ettårig gymnasieutbildning är det senaste Björklundska förslaget. Svenskt näringsliv kritiserar Björklund och är rädda för att arbetskraften kommer att vara för dåligt utbildad. Man kan ju också fundera på vad som händer med de treåriga yrkesprogrammen om man inför en ettårig utbildning. Förhoppningsvis löser det sig självt, förhoppningsvis väljer ingen den här utvägen. För att det är en väg ut förstår nog de flesta. Inte ut i arbetslivet dock.

Visst är detta ett sätt för Björklund att frisera siffrorna. Fler orkar ta sig igenom en ettårig utbildning. Det kommer ju se bättre ut. Men det är också ren klasspolitik. Det handlar om att sortera för att få en smidig anpassning till de marknadsekonomiska behoven. Rätt person på rätt plats. Så fort som möjligt.

En halvkonstig inställning till frågan har Göteborgspostens ledarredaktion som menar att det är ju i alla fall bättre om eleverna åtminstone har ett avklarat år än en avbruten treårig utbildning. Fan vet. Även om eleven kan gå ifrån skolan med ett ”examensbevis” i handen efter ett år så nog hinner denne lära sig mer på två år? Men det syns ju inte i statistiken såklart.

Bloggat: , , , , , , ,

Publicerat i Objektiv fakta, Politik, Skola, Uncategorized | 3 kommentarer

Varför skall vi lära oss det här?

En liten tanke till om det här med matematiken och vilken kunskap som är nödvändig. Det är svårt att avgöra vilken kunskap som kommer att vara nyttig i framtiden för vilken människa. Det är väl en ständigt återkommande fråga; vad har vi för nytta av det här? En ganska tröttsam ramsa. Jag hör den hos mellanstadieelever, jag hörde den minst lika mycket bland studenterna på lärarprogrammet.

Matematiken är kanske så abstrakt att den oftast får klä skott för irritationen. Men vad har jag för nytta av att lära mig om andra världskriget då? Om jag skall jobba som brevbärare? Just när jag sorterar de här breven? Jag hade lika gärna kunnat skita i historialektionerna.

Men det går inga raka linjer. Vi kan inte avgöra. Separerar vi allt tillräckligt mycket så kan man hävda att man inte har nytta av någonting i skolan. Vi måste inse att allt hänger ihop i intrikata, ofta oöverblickbara, nätverk. Vi kan inte alltid se hur, när och varför vi kommer att ”ha nytta” av vad vi lär oss. Ibland förstår man det inte förrän långt efteråt och ofta fattar man det kanske inte alls. Förståelse för det tror jag är en kunskap man har nytta av…

Bloggat: , , , , , , , ,

Publicerat i Objektiv fakta, Politik, Skola, Uncategorized | Märkt , , | 1 kommentar

Sänka kunskapskraven?

Min nuvarande tankegång är såhär: All kunskap är instrumentell. Kunskapen är inte, den händer. Den har inget egenvärde i sig. Kunskapen syftar alltid till något, kunskapen riktar sig likt ett medel för praktiskt handlande. Underförstått innebär det att kunskap i alla sina uttryck har en praktisk rörelse.

På sistone har jag läst en del åsikter om att det är för mycket och för svår matematik i skolan. Många kommer aldrig ha nytta av den slags matematik de måste lära sig, sägs det. Det resonemanget kan ses som en instrumentell syn på kunskap. Varför skulle vi lära oss något som vi aldrig kommer att använda (i yrkeslivet)? Det verkar meningslöst.

Men, för det första är det alltid vanskligt att försöka förutse vilka kunskaper som kommer att behövas i framtiden. Det är ett grundläggande problem med institutionen skola i allmänhet, vilket väl också bidrar till skolans konserverande roll i samhället. För det andra förutsätter matematikresonemanget ovan en uppdelning i teoretisk kunskap och praktisk utövande. Den uppdelningen är falsk, och rymmer en ideologisk förutsättning för det klassamhälle som växte fram under industrialismen.

John Dewey skriver i Demokrati och utbildning att man bör:

…kritisera separationen mellan andlig kultur och praktisk nytta i dagens utbildning. Bakom den intellektuella och abstrakta distinktionen som förekommer i den pedagogiska diskussionen skymtar en social distinktion mellan dem vars sysslor kräver endast ett minimum av självständigt tänkande och estetisk insikt, och dem som mer direkt har att göra med intellektuella frågor och med styrningen av andras aktiviteter att göra.

Redan Aristoteles lade fram den här uppdelningen. Den anammades under industrialismen eftersom den passade de materiella och ekonomiska förutsättningarna utmärkt och vårt tänkande verkar fortfarande idag inte vara kapabelt att överkomma den.

Jag har (ännu) ingen bra lösning på matematikkraven i skolan. Men det här värnandet om elever som blir underkända i matematik inrymmer den här, måhända omedvetna, uppdelningen av kunskapen. Det måste vi komma tillrätta med först, innan vi funderar över vilka kunskapskrav som skall ställas i skolan.

Bloggat: , , , , , , , , ,

Publicerat i Politik, Skola, Uncategorized | Märkt , , , , , , , | 1 kommentar

Vad vore vi utan Staffanstorps visionärer?

Häromdagen var jag på Universeum med min son. Tittade på dinosaurieuställningen. Som av en slump läser jag i dagens tidning att 99.9% av alla arter som någonsin funnits på jorden har dött ut. Däribland dinosaurierna. Existens är förändring. Allt till synes fast förflyktigas.

I Staffanstorp har kommunen uttryckt sig flummigt i ett policydokument innehållande en framtidsvision om skolan. En framtid radikalt annorlunda än vår samtid. Jan Björklund rasar. Såklart.

Dokumentet uttrycker t.ex att

En skola som är framtiden har inte klasser, lektioner, stadier, elever eller lärare. Den har i stället en oerhört komplex miljö där människor pusslar med sig själva, sina avsikter och sina resurser för att komma ut ur dagen rikare än de kom in.

Sådant flum måste bort, sägs det. Jag blir förbannad när människor inte ens kan fantisera om, eller föreställa sig, en värld eller en framtid som är annorlunda än det som är och har varit. Vad vore vi utan våra utopier?

Många, inte bara Björklund, är låsta i sin uppfattning om skola och lärande. Låsta i uppfattningen om den skola som uppstod under industrialismen med syfte att få bort misshagliga element från gatorna och sedan att producera anställningsbar arbetskraft. Lärande har givetvis existerat innan denna skola utformades, och kommer att fortsätta existera i framtiden.

När man tänker på att i stort sett alla arter som någonsin existerat faktiskt har dött ut så undrar man hur Jan Björklund kan tro att skolan kommer att vara likadan i framtiden. Saker föds, lever och dör. Det gäller inte bara biologiska arter, utan även idéer, samhällen och sociala strukturer. Liv är flöde. Det vore helt klart konstigare om skolan ser likadan ut om 100 år som den gör nu än om den inte skulle vara radikalt annorlunda.

Jan Björklund vet säkert det här. Så varför är han så upprörd? Kanske handlar det om möjligheten till utöva makt minskar om man inte helt förstår, om man är obekant med vad som händer. Kanske är han bara rädd. Tänker på Jan, tänker på dinosaurierna och det faktum att klockan tickar.

Bloggat: , , , , , ,

Publicerat i Politik, Skola, Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | 6 kommentarer